รณรงค์ชายไทยใส่ใจสุขภาพ พิชิตมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

“โรคมะเร็ง” ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ถือเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตชายไทยคนอันดับต้นๆ เปรียบเสมือนภัยเงียบและเป็นสาเหตุการตายของชายไทยรองจากมะเร็งปอด แต่ถ้าเรารู้ทัน และรู้จักสังเกตตัวเอง มะเร็งต่อมลูกหมากก็ไม่ใช่โรคท

 


 

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาและความห่วงใยสุขภาพของเหล่าบรรดาชายไทย หรือผู้สูงอายุ มะเร็งต่อมลูกหมาก.com” จัดงานสัมมนาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาก ในหัวข้อ ใส่ใจสักนิด พิชิตมะเร็งต่อมลูกหมาก” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดและป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างถูกต้อง พร้อมวิธีการรักษาด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาร่วมถ่ายทอดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากทุกแง่มุม พร้อมคำแนะนำดี ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบัน นวัตกรรมในการรักษาโรคมะเร็งยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งวิธีการรักษาและการคิดค้นยานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการรักษาโรคนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งลดอาการทรมานจากการเจ็บป่วย ยังรวมไปถึงช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น และผู้ป่วยบางรายสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนกับคนทั่วไป

 


ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.พญ.เอื้อมแข กล่าวว่า  มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้เป็นอันดับ 4 ของชายไทย แม้จะพบได้ไม่บ่อยมากแต่อุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะชายไทยที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ควรระมัดระวังให้มากขึ้น คือกลุ่มมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้  อย่างไรก็ตาม มะเร็งต่อมลูกหมากมีการตรวจคัดกรอง ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่มาพบแพทย์ในระยะแพร่กระจาย ก็สามารถรักษาให้หายได้ด้วยนวัตกรรมการรักษาและยาที่มีประสิทธิภาพอีกหลายชนิด ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งอมลูกหมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนนานมาก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากด้วย

ส่วนสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ผศ.พญ.เอื้อมแข กล่าวว่า ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีความเป็นไปได้ว่า  เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ได้แก่ อายุของผู้ป่วย การถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น รับประทานจำพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนแอนโดรเจน ก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ และถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากกันมากขึ้น

สำหรับอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก   ในระยะแรกเริ่มมักไม่แสดงอาการ จึงทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ละเลยคิดว่าเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นของคนสูงอายุ ดังนั้นผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ควรใส่ใจสุขภาพและควรรับการตรวจเช็คต่อมลูกหมากจากแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างน้อยปีละครั้ง เพราะหากตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆ  ยังสามารถรักษา ให้หายได้

อาการผิดปกติแรกเริ่มของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือต่อมลูกหมากโต แต่ไม่ใช่อาการของมะเร็ง ซึ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีอาการ อาทิ ปัสสาวะไม่คล่อง ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้  รู้สึกเจ็บขณะปัสสาวะ มีเลือดหรือหนองปนออกมากับปัสสาวะ ปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือต้นขา เป็นต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและรับรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก โดยในการตรวจค้นหามะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์จะวินิจฉัยด้วยการตรวจทางทวารหนัก ร่วมกับการเจาะเลือดวัดระดับค่า PSA เพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งถ้ามีระดับของ PSA ในเลือดสูงกว่าปกติ จะมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

แนวทางการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากว่า สามารถรักษาให้หายขาดได้มีหลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี เคมีบำบัด (การทำคีโม) และการบำบัดด้วยฮอร์โมน ซึ่งวิธีการรักษาที่แตกต่างกันเหล่านี้ อาจจะถูกเลือกใช้เพียงวิธีเดียวหรือใช่ร่วมกับวิธีอื่นหนึ่งหรือทั้งสองวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระยะของมะเร็ง รวมถึงความแข็งแรงของผู้ป่วยและวิธิการรักษาที่ผู้ป่วนเคยได้รับมาก่อนหน้านี้

 


 

โดยจากการศึกษาที่เผยแพร่ล่าสุดบ่งชี้ว่าการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยฮอร์โมนนั้นดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้น โดยการใช้ฮอร์โมนที่เรียกว่า “Abriraterone Acetate” ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร และยา จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นยานวัตกรรมใหม่ มักใช้เป็นการรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัดหรือก่อนการให้เคมีบำบัด หรือในรายที่มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย เพื่อช่วยในการลดระดับฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งจะไปทำให้มะเร็งต่อมลูกหมากฝ่อเล็กลง หรือโตช้าลง วิธีนี้ถือเป็นการรักษาที่ปลอดภัย มีอัตราการรอดสูง และเกิดผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น และที่สำคัญการใช้ยา เพื่อลดระดับฮอร์โมนนี้ยังส่งผลดีด้านจิตใจของผู้ป่วยอีกด้วย

ดังนั้นการรักษาด้วยฮอร์โมน Abriraterone Acetate ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพ อาหารการกิน และหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปี ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการรักษา ยิ่งพบโรคมะเร็งและทำการรักษาได้เร็วมากเท่าไร จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น ผศ.พญ.เอื้อมแข กล่าว

หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ และพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษา และขจัดความเสี่ยง ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด และคุณผู้ชายไม่ควรมองข้ามกันอีกต่อไป.. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากได้ที่ www.มะเร็งต่อมลูกหมาก.com

 

 

 

More
รู้จัก “โรคติดเชื้ออาร์เอสวีในผู้ใหญ่” ภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิต
โรงพยาบาลรามาธิบดี บูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์ เผยผลสำเร็จการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ครั้งแรกในอาเซียน
ลาก่อน นอนกรน!! นวัตกรรมรูปแบบใหม่ เลเซอร์รักษานอนกรน
สัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก รณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่
โอกาสใหม่ ๆ จากยานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสังคมผู้สูงอายุ
Others
ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยกับคลาสออกกำลังกายในน้ำ “H2 Series”ท่ามกลางวิวแม่น้ำเจ้าพระยา @Fitness First Club ICON
เรื่องย่อละคร “แหวนปราบมาร”
‘คานิท’ (Canitt) เผยดีไซน์เพื่อสาวทรงเสน่ห์ เย้ายวนชวนฝัน
บอสสินี่ (Bossini) พร้อมให้บริการ Personal Shopper ทั่วประเทศ ส่งฟรีถึงบ้าน! 27 มี.ค. – 12 เม.ย 2563
มาย ภาคภูมิ ขึ้นแท่น Friend of McLaren Bangkok แบรนด์รถหรูสัญชาติอังกฤษ
Latest
“โบกี้ไลอ้อน” ร่วมมอบโมเมนต์สุดพิเศษ ในงาน Invitation Only Party by Imperial Leather
บอยกรุ๊ปลึกลับ "ONE OR EIGHT" ประกาศเดบิวต์ระดับโลก หลังจากปล่อยทีเซอร์ "KAWASAKI" ที่ฮิตถล่มทลาย
เปิดตัว found & found กับคอนเซ็ปต์ "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." มิติใหม่ของเฮลท์แอนด์บิวตี้รีเทล ใน พีทีที สเตชั่น และ Com...
“เป๊ก ผลิตโชค” ฉลองแบรนด์ ALYANA ครบรอบ 2 ปี เปิดตัว ALYANA Anniversary Boxset
2 คู่ซี้ “คิม กู๊ดเบิร์น” และ “ต๋อง ชัยธวัช” ชวนท่องเที่ยวแนวใหม่ แบบเป็นมิตรกับช้าง ณ ปางช้าง BEES จ. เชียงใหม่

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี