รณรงค์ชายไทยใส่ใจสุขภาพ พิชิตมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

“โรคมะเร็ง” ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ถือเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตชายไทยคนอันดับต้นๆ เปรียบเสมือนภัยเงียบและเป็นสาเหตุการตายของชายไทยรองจากมะเร็งปอด แต่ถ้าเรารู้ทัน และรู้จักสังเกตตัวเอง มะเร็งต่อมลูกหมากก็ไม่ใช่โรคท

 


 

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาและความห่วงใยสุขภาพของเหล่าบรรดาชายไทย หรือผู้สูงอายุ มะเร็งต่อมลูกหมาก.com” จัดงานสัมมนาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาก ในหัวข้อ ใส่ใจสักนิด พิชิตมะเร็งต่อมลูกหมาก” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดและป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างถูกต้อง พร้อมวิธีการรักษาด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาร่วมถ่ายทอดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากทุกแง่มุม พร้อมคำแนะนำดี ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบัน นวัตกรรมในการรักษาโรคมะเร็งยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งวิธีการรักษาและการคิดค้นยานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการรักษาโรคนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งลดอาการทรมานจากการเจ็บป่วย ยังรวมไปถึงช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น และผู้ป่วยบางรายสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนกับคนทั่วไป

 


ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.พญ.เอื้อมแข กล่าวว่า  มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้เป็นอันดับ 4 ของชายไทย แม้จะพบได้ไม่บ่อยมากแต่อุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะชายไทยที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ควรระมัดระวังให้มากขึ้น คือกลุ่มมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้  อย่างไรก็ตาม มะเร็งต่อมลูกหมากมีการตรวจคัดกรอง ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่มาพบแพทย์ในระยะแพร่กระจาย ก็สามารถรักษาให้หายได้ด้วยนวัตกรรมการรักษาและยาที่มีประสิทธิภาพอีกหลายชนิด ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งอมลูกหมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนนานมาก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากด้วย

ส่วนสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ผศ.พญ.เอื้อมแข กล่าวว่า ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีความเป็นไปได้ว่า  เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ได้แก่ อายุของผู้ป่วย การถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น รับประทานจำพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนแอนโดรเจน ก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ และถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากกันมากขึ้น

สำหรับอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก   ในระยะแรกเริ่มมักไม่แสดงอาการ จึงทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ละเลยคิดว่าเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นของคนสูงอายุ ดังนั้นผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ควรใส่ใจสุขภาพและควรรับการตรวจเช็คต่อมลูกหมากจากแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างน้อยปีละครั้ง เพราะหากตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆ  ยังสามารถรักษา ให้หายได้

อาการผิดปกติแรกเริ่มของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือต่อมลูกหมากโต แต่ไม่ใช่อาการของมะเร็ง ซึ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีอาการ อาทิ ปัสสาวะไม่คล่อง ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้  รู้สึกเจ็บขณะปัสสาวะ มีเลือดหรือหนองปนออกมากับปัสสาวะ ปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือต้นขา เป็นต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและรับรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก โดยในการตรวจค้นหามะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์จะวินิจฉัยด้วยการตรวจทางทวารหนัก ร่วมกับการเจาะเลือดวัดระดับค่า PSA เพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งถ้ามีระดับของ PSA ในเลือดสูงกว่าปกติ จะมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

แนวทางการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากว่า สามารถรักษาให้หายขาดได้มีหลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี เคมีบำบัด (การทำคีโม) และการบำบัดด้วยฮอร์โมน ซึ่งวิธีการรักษาที่แตกต่างกันเหล่านี้ อาจจะถูกเลือกใช้เพียงวิธีเดียวหรือใช่ร่วมกับวิธีอื่นหนึ่งหรือทั้งสองวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระยะของมะเร็ง รวมถึงความแข็งแรงของผู้ป่วยและวิธิการรักษาที่ผู้ป่วนเคยได้รับมาก่อนหน้านี้

 


 

โดยจากการศึกษาที่เผยแพร่ล่าสุดบ่งชี้ว่าการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยฮอร์โมนนั้นดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้น โดยการใช้ฮอร์โมนที่เรียกว่า “Abriraterone Acetate” ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร และยา จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นยานวัตกรรมใหม่ มักใช้เป็นการรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัดหรือก่อนการให้เคมีบำบัด หรือในรายที่มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย เพื่อช่วยในการลดระดับฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งจะไปทำให้มะเร็งต่อมลูกหมากฝ่อเล็กลง หรือโตช้าลง วิธีนี้ถือเป็นการรักษาที่ปลอดภัย มีอัตราการรอดสูง และเกิดผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น และที่สำคัญการใช้ยา เพื่อลดระดับฮอร์โมนนี้ยังส่งผลดีด้านจิตใจของผู้ป่วยอีกด้วย

ดังนั้นการรักษาด้วยฮอร์โมน Abriraterone Acetate ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพ อาหารการกิน และหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปี ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการรักษา ยิ่งพบโรคมะเร็งและทำการรักษาได้เร็วมากเท่าไร จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น ผศ.พญ.เอื้อมแข กล่าว

หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ และพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษา และขจัดความเสี่ยง ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด และคุณผู้ชายไม่ควรมองข้ามกันอีกต่อไป.. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากได้ที่ www.มะเร็งต่อมลูกหมาก.com

 

 

 

More
GSK เผยผลสำรวจทั่วโลก ผู้ใหญ่ 86% ประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัดต่ำกว่าความเป็นจริง
รอบรู้เรื่องโรคไทรอยด์
โรงพยาบาล พญาไท 2 ชวนระวัง ! อาการ “ปวดหัวไม่รู้เป็นอะไร” จนกลายเป็นเรื่องใหญ่
นอนหลับดีขึ้นด้วย 6 เทคนิคทำง่ายได้คุณภาพ
รพ.วชิรพยาบาลเปิดศูนย์ฝึกสอนผ่าตัดส่องกล้องปอดระดับนานาชาติ
Others
New Year – New You: Low Fat or Low Sugar Diet?
5 อันดับจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้เดินทางชาวไทยที่เดินทางเป็นครอบครัว
“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์”ชวนอาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา คัดของขวัญมงคล แนะของแต่งบ้านเสริมดวงเด่น-แก้เคล็ดรับปีหมูทอง 2562
WEBTOON BRAND DAY สุดคึกคัก ตอกย้ำความปังแฟนเว็บตูนชาวไทย ปลุกกระแสนักอ่านการ์ตูนออนไลน์ แห่ร่วมงานคับคั่ง!
สนุกกับสีสันสดใส ที่คุณไม่สามารถต้านท้านได้ กับ NEW Gelato Crush Color Collection จากElizabeth Arden
Latest
Naomi Campbell แฟชั่นไอคอนตัวแม่ระดับโลกปิดเพนเฮ้าส์หรูกลางกรุงมิลาน ฉลองวันเกิดครบรอบ 30 ปีให้ อาโป ณัฐวิญญ์ นักแสดงชา...
ยูนิโคล่ และ UNHCR ร่วมมือสร้างสรรค์เสื้อยืดการกุศล คอลเลคชัน “HOPE AWAY FROM HOME” ร่วมสนับสนุนผู้ลี้ภัยและเป็นเจ้าของ...
GSK เผยผลสำรวจทั่วโลก ผู้ใหญ่ 86% ประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัดต่ำกว่าความเป็นจริง
อินไซด์การจัดงบ 155 ล้าน สร้างอากาศสะอาดจากกองทุน ววน. กลไกสู้วิกฤตมลพิษฝุ่นจิ๋ว และภารกิจคืนลมหายใจให้ชาวล้านนา - คนกร...
เริ่มแล้ววันนี้! มหกรรมแห่งความสุข “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” ครั้งเดียวในชีวิต! คู่รักชื่นมื่นแห่จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า...

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน