สธวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

 

ยุคปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง การส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะทายาททางธุรกิจเหล่านี้จะต้องเป็นผู้สานต่อเจตนารมณ์สืบทอดธุรกิจของครอบครัวหรือขององค์กร

         

 


 

            แม้จะมีข้อได้เปรียบ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้มากกว่าผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ แต่ในโอกาสที่มีอยู่นั้นก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ภายใต้แรงกดดันและความท้าทายต่างๆ เพื่อรักษาธุรกิจให้อยู่รอดเหมือนกับรุ่นก่อนที่ได้สร้างมา ให้มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าต่อไป สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างองค์ความรู้ ในงาน “สธวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจประจำปี 2561 ” เพื่อมอบรางวัลแก่ 9 ทายาทธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 อันเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทายาทของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ณ  หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 


ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจฯ

 

             ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “การจัดโครงการ สธวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจ ประจำปี 2561 เป็นการจุดประกายให้กับองค์กรธุรกิจ ในการค้นหาทายาทนักธุรกิจดีเด่นในองค์กร ทั้งนี้ผู้สืบทอดทายาททางธุรกิจ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเสมอไป การจัดงานแสดงตัวอย่างองค์กรการสร้างทายาททางธุรกิจ พร้อมปรัชญาการบริหารงานที่หลากหลาย จึงเป็นเสมือนเวทีส่งเสริมให้มีการเตรียมพร้อมในการสร้างทายาททางธุรกิจ ส่งเสริมให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้ การทำธุรกิจในทางปฏิบัติให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่าย เสริมสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรม ของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น ก้าวทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงเพิ่มช่องทางและเพื่มโอกาสทางธุรกิจสู่สากลต่อไปอีกด้วย”

 


5 ทายาทนักธุรกิจ ที่ได้รับคัดเลือก

 


             ทางด้านทายาทธุรกิจประจำปี 2561   กิ๊บ-อรยาพร กาญจนจารี   รองประธานกรรมการบริหาร Chateau de Bangkok Hotel   กล่าวว่า “ตนเองยึดหลักการทำงานว่า หากจะพัฒนาสิ่งใดต้องพัฒนาให้ยั่งยืน ต้องมองระยะยาวถือเป็นหัวใจของการทำงาน  นอกจากนี้ซึมซับคำสอนของคุณพ่อมาตลอดว่าไม่ว่าจะทำการสิ่งใดต้องมีวินัยจะเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ  ไม่ย่อท้อ กับปัญหาจะทำให้เราพบกับความสำเร็จ และห้ามตัดสินใจว่าโกรธหรือกลัว เพราะจะทำให้มีมุมมองการทำงานที่ผิดพลาดได้”

 


ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ

 

            ด้านดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ  หรือ “ยู้”   ทายาทรุ่นที่3ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “อึ้งเป็งชุง” ในฐานะผู้บริหาร “ยู้” ลูกชิ้นปลาเยาวราช  เปิดเผยว่า  “ตนเองเติบโตกับลูกชิ้นมาตั้งแต่เด็กซึ่งธุรกิจอาหารเหมือนการบริการ ซึ่งเราในฐานะผู้ให้บริการต้องทราบว่าทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ ดังนั้นเมื่อต้องการสร้างการจดจำที่ดีเราพัฒนาไม่หยุดนิ่งต้องรู้ให้ลึกซึ้ง  นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นผู้นำหัวใจหลัก คือให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความภาคภูมิใจไม่แค่เรื่องผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น”

 


ดร.การัณย์ อังอุบลกุล

 


           ดร.การัณย์ อังอุบลกุล  ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  “แนวคิดที่นำมาใช้กับการทำงาน คือ “ไม่ว่าจะทำอะไรห้ามเบียดเบียนส่วนรวมและตนเอง   รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ขยัน ซื่อสัตย์และมีความอดทน  และมีจุดมุ่งหมาย  รวมถึงต้องมีความสามัคคีเพราะความสามัคคีจะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนี้เราต้องมีความประพฤติดี รู้จักการให้คืนสู่สังคมสิ่งเหล่านั้นจะสร้างคนดี ให้อยู่ในสังคม”

 


ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ อ้วยอันโอสถ

 


               ด้านทายาทของอ้วยอันโอสถ  ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด  เปิดเผยเคล็ดลับการบริหารงานว่า  เนื่องจากกิจการ อ้วยอันโอสถดำเนินมาตั้งแต่ปี 2490 จากร้านขายยา 2คูหา จากนั้นคุณพ่อมาสร้างโรงงานจากยาลูกกลอนพัฒนามาเป็นแคปซูล มาถึงยุคใหม่จึงมีการปรับปรุงแบรนด์ให้ผู้บริโภคเห็นว่าอ้วยอันโอสถเป็นยาสมุนไพร สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน  ผมในฐานะทายาทรุ่นที่ได้เห็นและเติบโตกับธุรกิจสมุนไพรเราต้องการเชื่อมโยงยาสมุนไพรกับทุกคนทุกครอบครัว   ดังนั้นผมจึงซึมซับความมีวินัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ใช้อารมณ์ แต่ถูกไตร่ตรองด้วยเหตุผล   การเป็นผู้บริหารต้องทำตัวเองให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้สะดวกเพื่อเราจะได้รับทราบปัญหาเพราะทุกปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงและทุกเหตุการณ์เป็นประสบการณ์เพื่อให้เราได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ”

 


รสรินทร์ รัชต์ศิรจิระกุล กรรมการผู้จัดการ ร่มโพธิ์ทอง 888 โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

 

 


วรรณศิริ เหล่าศิริชน รับมอบช่อดอกไม้

 

 


อรยาพร กาญจนจารีและครอบครัว รับมอบช่อดอกไม้

 

รายชื่อทายาททางธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 9  ท่าน 

-อรยาพร  (กิ๊บ) กาญจนจารี  รองประธานกรรมการบริหาร CHATEAU DE BANGK (ทายาท ดร.ลาลีวรรณ พรเสก กาญจนจารี)
-วรรณศิริ (เบลล์)   เหล่าศิริชน  กรรมการบริหาร อาณาจักร ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง Seawealth Frozen Food ,ผู้ผลิต แอพลิเคชั่น START UP  

-ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ  ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช ต่อยอดธุรกิจอาหารเสริมจากวัตถุดิบเหลือจากปลาด้วยนวัตกรรม ภายใต้แบรนด์ UNC 

-วิสุตา (นิกกี้ )โลหิตนาวี  ไวน์เมกเกอร์หญิงคนเดียวในประเทศไทย 1ใน 30 ผู้ประกอบการเอเชียรุ่นเยาว์ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี 

-รสรินทร์   รัชต์ศิรจิระกุล  กรรมการผู้จัดการ ร่มโพธิ์ทอง 888 โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด 

- ดร.การัณย์   อังอุบลกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ( ทายาทคุณ สนั่น อังอุบลกุล) )

 - ณัฐนัย  อนันตรัมพร กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน ) 

- ปิยบุตร ปิ่นทอง  บริษัท ไทยบรอนซ์ เมคเกอร์ส แอนด์ การ์เด้น จำกัด (ทายาทคุณเพ็ชรา- ปรีชา ปิ่นทอง)  

- ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด 

 

 

 

 

More
โนวาร์ตีส คว้า 2 รางวัล HR Asia Best Companies to Work for 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวคิดการสร้างคนและดูแลบุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิ...
ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับ กลุ่มบริษัทอิตัลไทย จัดงานประกาศผลรางวัล “Italthai Portrait Prize 2023”
เบลล่า ราณี, เก่ง ธชย, วง COCKTAIL นำทัพ เปิดม่านมหาศึกแห่งจักรวาล “นักรบมนตรา : ตำนานแปดดวงจันทร์”
Shopee x ITA เอาใจอิตาลี เลิฟเวอร์ ฉลองมหกรรมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x...
เครือเฮอริเทจ นำเสนอเมนูขนมหรรษา ของว่างฮีลใจ อร่อยดีมีประโยชน์
Others
เปิดตัว “Imin ครีมแต่งผิวล่องหน และ รองพื้นหน้ากากซิลิโคน 6 เฉดสี
ณเดชน์ นำทีมคนรุ่นใหม่ ดื่มฉลองความซ่าสุดซี้ดกับเอส ชวนลุ้นกอดคอเชียร์ติดขอบสนามบอลแมทช์หยุดโลกกับณเดชน์ไกลถึงฝรั่งเศส
Li Yi Tong งามรุมรัวๆ ดูกันยาวต่อเนื่อง 5 เรื่อง
พาลุย Domo – kun café คาเฟ่ชานมไข่มุกสุดฮิป ที่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
THREE แนะนำคอลเลคชั่นใหม่ อายส์ พาเลทท์ และ ลิปส์
Latest
โนวาร์ตีส คว้า 2 รางวัล HR Asia Best Companies to Work for 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวคิดการสร้างคนและดูแลบุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิ...
ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับ กลุ่มบริษัทอิตัลไทย จัดงานประกาศผลรางวัล “Italthai Portrait Prize 2023”
เบลล่า ราณี, เก่ง ธชย, วง COCKTAIL นำทัพ เปิดม่านมหาศึกแห่งจักรวาล “นักรบมนตรา : ตำนานแปดดวงจันทร์”
Shopee x ITA เอาใจอิตาลี เลิฟเวอร์ ฉลองมหกรรมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x...
เครือเฮอริเทจ นำเสนอเมนูขนมหรรษา ของว่างฮีลใจ อร่อยดีมีประโยชน์

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน