“สายสืบผักสด” นำทีมพาพี่น้องเกษตรกรลงพื้นที่ศึกษา และเรียนรู้การเพาะปลูกผักผลไม้ปลอดภัย

 

โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ’’(สายสืบผักสด) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

             “โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ’’(สายสืบผักสด) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งร่วมกันทำงานลักษณะเชิงรุก โดยมีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา1ปีเต็ม ทำให้โครงการมีพันธมิตรทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการสายสืบผักสด ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้แนวทางการเพาะปลูกผักผลไม้ที่ปลอดภัย

 


 

 

โดย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 “สายสืบผักสด” นำโดย พันตำรวจเอกวัฒนา แก้วดวงเทียน รองผู้กำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(รอง ผบก.ปคบ.) ประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้แทนจากภาคีเครือข่าย และผู้แทนเกษตรกร พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์กิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” ลงพื้นที่ศึกษาและเรียนรู้การเพาะปลูกผักผลไม้ให้ปลอดภัย เกษตรกรได้เรียนรู้ศึกษา แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาในการเพาะปลูกการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 


 

 

 


 

 

“ตามที่โครงการ สายสืบผักสด ได้ดำเนินงาน โดยที่ผ่านมา ได้จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ แก่เกษตรกร นักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สามารถให้ผู้แทนเกษตรกรได้ลงพื้นที่จริง และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ ซึ่งจะส่งผลไปยังผู้บริโภค ที่จะได้บริโภคผัดผลไม้สดที่ปลอดภัย ซึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ โดยเฉพาะ ต้องขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่เห็นความสำคัญ และให้การสนันสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมในครั้งนี้” พ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน กล่าว 

 


 

 

           กิจกรรมประกอบด้วย ในช่วงเช้า “สายสืบผักสด”ลงพื้นที่พร้อมกลุ่มเกษตรกรดูงาน ศึกษา เรียนรู้ การเพราะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีฯ และวิธีการตรวจสอบสารเคมีฯ ในผักสดของ 108 เทคโนฟาร์ม จังหวัดอ่างทอง โดยคุณสมเจตน์ เจริญศรีสัมพันธ์ เกษตรกรผู้บริหารฟาร์มโดยใช้นโยบายตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้เล่าถึงวิธีการเพาะปลูกผักสดโดยไม่ใช้สารเคมีฯ แต่เป็นการหาวิธีแก้ปัญหาและป้องกันด้วยวัสดุจากธรรมชาติในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยมาตรฐานThaiGap และประเด็นที่น่าสนใจคือการสร้างฐานเครือข่ายเกษตรกรในชุมชุม โดยคุณสมเจตน์ฯ  ได้ผลักดันและรวบรวมสมาชิกเกษตกรภายในจังหวัดอ่างทอง จัดตั้งเป็นสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีศูนย์กลางเพื่อรวบรวมผลผลิตให้ได้ปริมาณที่ต้องการตามยอดสั่งซื้อของลูกค้าและสามารถตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยได้จากนั้นพ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน (รองผบก.ปคบ.) นำทีมเกษตรกรลงสำรวจพื้นที่ศึกษา เรียนรู้การปลูกผักภายในฟาร์มและเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อนำไปตรวจสอบหาสารเคมีฯ ปนเปื้อนตามกิจกรรม “สายสืบผักสด”

 

 


 

 

จากนั้น ได้พากลุ่มเกษตรกรไปเยี่ยมชมเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรือนเพื่อการเพาะปลูก เมล่อน และ ผักสดปลอดสารพิษ จากสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง  โดยเกษตรกร แพทย์หญิงศิริ  ดิลกวัฒนะโยธิน ซึ่งสนใจปลูกผักผลไม้อินทรีย์และแนวทางการเพาะปลูกเป็นที่สนใจของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” เป็นอย่างมาก 

 


 

 

 

ทั้งนี้ตลอดทั้งวันของกิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” ลงพื้นที่ศึกษาและเรียนรู้แปลงผักผลไม้ที่ปลอดภัยทำให้ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายและผู้แทนเกษตรกรได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย หรือ “สายสืบผักสด” เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ได้เรียนรู้ ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์จริง โดย นายโชคชัย หาระภูมิ ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี  ได้กล่าวถึงความรู้สึกประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสายสืบผักสด เป็นอย่างมากเพราะทำให้ได้ความรู้ และข้อคิดในการผลิตผักผลไม้ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งสามารถทำได้จริงและสามารถลดการใช้สารเคมีฯ และเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วย” คุณโชคชัยฯกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ผู้บริโภคควรทำความสะอาดผักผลไม้สดก่อนรับประทาน โดยใช้เกลือ หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำ แช่ทิ้งไว้ 10 ถึง 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือให้น้ำไหลผ่านนาน 2 นาที เพื่อลดปริมาณสารเคมีฯ ตกค้างให้น้อยลง และการเลือกซื้อผักผลไม้สดจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงจากผักผลไม้สดที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย

 


 

 

 ทั้งนี้สามารถแจ้งแหล่งผลิตผักสดที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนแหล่งผลิตและจำหน่ายสารเคมีฯ ที่ผิดกฎหมาย ได้ทางสายด่วน 1135 หรือ 02-939 3435 หรือwww.cppd.go.th

 

 

 

More
“โบกี้ไลอ้อน” ร่วมมอบโมเมนต์สุดพิเศษ ในงาน Invitation Only Party by Imperial Leather
เปิดตัว found & found กับคอนเซ็ปต์ "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." มิติใหม่ของเฮลท์แอนด์บิวตี้รีเทล ใน พีทีที สเตชั่น และ Com...
Under Armour เปิดเวทีสร้างศักยภาพทางกีฬา ชวนร่วมประลองความแกร่ง ในการแข่งขัน UA Combine 2024 powered by Supersports ปีท...
BICT Fest 2024: เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ เต็มอิ่มกับ 13 โชว์ จาก 9 ประเทศ ชวนทุกคนสำรวจโลกจินตนาก...
ซัมซุง ส่งผลิตภัณฑ์ SSD บุกตลาดเมืองไทย ชูที่สุดนวัตกรรมระดับโลก มอบความปลอดภัยและประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูลที่เหนือระด...
Others
ครั้งแรกในไทย กับ “freshian” แบรนด์เครื่องสำอางวีแกนนำเข้าจากเกาหลี เปิดประสบการณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์เมคอัพที่พร้อมดูแลผิวไ...
มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เชิดชูคุณธรรมในสังคมไทย
ลดน้ำหนักง่ายๆ ในทุกๆ ที่
“Legend of Thailand ตำนานท่าเตียน” วันนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม
เฉลิมฉลองความอร่อยกับ “แม็กนั่มเพลเชอร์สโตร์” (Magnum Pleasure Store) บาร์ไอศกรีมสุดโมเดิร์นใหม่! ณ พารากอน
Latest
“โบกี้ไลอ้อน” ร่วมมอบโมเมนต์สุดพิเศษ ในงาน Invitation Only Party by Imperial Leather
บอยกรุ๊ปลึกลับ "ONE OR EIGHT" ประกาศเดบิวต์ระดับโลก หลังจากปล่อยทีเซอร์ "KAWASAKI" ที่ฮิตถล่มทลาย
เปิดตัว found & found กับคอนเซ็ปต์ "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." มิติใหม่ของเฮลท์แอนด์บิวตี้รีเทล ใน พีทีที สเตชั่น และ Com...
“เป๊ก ผลิตโชค” ฉลองแบรนด์ ALYANA ครบรอบ 2 ปี เปิดตัว ALYANA Anniversary Boxset
2 คู่ซี้ “คิม กู๊ดเบิร์น” และ “ต๋อง ชัยธวัช” ชวนท่องเที่ยวแนวใหม่ แบบเป็นมิตรกับช้าง ณ ปางช้าง BEES จ. เชียงใหม่

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี