“สายสืบผักสด” นำทีมพาพี่น้องเกษตรกรลงพื้นที่ศึกษา และเรียนรู้การเพาะปลูกผักผลไม้ปลอดภัย

 

โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ’’(สายสืบผักสด) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

             “โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ’’(สายสืบผักสด) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งร่วมกันทำงานลักษณะเชิงรุก โดยมีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา1ปีเต็ม ทำให้โครงการมีพันธมิตรทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการสายสืบผักสด ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้แนวทางการเพาะปลูกผักผลไม้ที่ปลอดภัย

 


 

 

โดย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 “สายสืบผักสด” นำโดย พันตำรวจเอกวัฒนา แก้วดวงเทียน รองผู้กำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(รอง ผบก.ปคบ.) ประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้แทนจากภาคีเครือข่าย และผู้แทนเกษตรกร พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์กิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” ลงพื้นที่ศึกษาและเรียนรู้การเพาะปลูกผักผลไม้ให้ปลอดภัย เกษตรกรได้เรียนรู้ศึกษา แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาในการเพาะปลูกการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 


 

 

 


 

 

“ตามที่โครงการ สายสืบผักสด ได้ดำเนินงาน โดยที่ผ่านมา ได้จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ แก่เกษตรกร นักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สามารถให้ผู้แทนเกษตรกรได้ลงพื้นที่จริง และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ ซึ่งจะส่งผลไปยังผู้บริโภค ที่จะได้บริโภคผัดผลไม้สดที่ปลอดภัย ซึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ โดยเฉพาะ ต้องขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่เห็นความสำคัญ และให้การสนันสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมในครั้งนี้” พ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน กล่าว 

 


 

 

           กิจกรรมประกอบด้วย ในช่วงเช้า “สายสืบผักสด”ลงพื้นที่พร้อมกลุ่มเกษตรกรดูงาน ศึกษา เรียนรู้ การเพราะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีฯ และวิธีการตรวจสอบสารเคมีฯ ในผักสดของ 108 เทคโนฟาร์ม จังหวัดอ่างทอง โดยคุณสมเจตน์ เจริญศรีสัมพันธ์ เกษตรกรผู้บริหารฟาร์มโดยใช้นโยบายตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้เล่าถึงวิธีการเพาะปลูกผักสดโดยไม่ใช้สารเคมีฯ แต่เป็นการหาวิธีแก้ปัญหาและป้องกันด้วยวัสดุจากธรรมชาติในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยมาตรฐานThaiGap และประเด็นที่น่าสนใจคือการสร้างฐานเครือข่ายเกษตรกรในชุมชุม โดยคุณสมเจตน์ฯ  ได้ผลักดันและรวบรวมสมาชิกเกษตกรภายในจังหวัดอ่างทอง จัดตั้งเป็นสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีศูนย์กลางเพื่อรวบรวมผลผลิตให้ได้ปริมาณที่ต้องการตามยอดสั่งซื้อของลูกค้าและสามารถตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยได้จากนั้นพ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน (รองผบก.ปคบ.) นำทีมเกษตรกรลงสำรวจพื้นที่ศึกษา เรียนรู้การปลูกผักภายในฟาร์มและเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อนำไปตรวจสอบหาสารเคมีฯ ปนเปื้อนตามกิจกรรม “สายสืบผักสด”

 

 


 

 

จากนั้น ได้พากลุ่มเกษตรกรไปเยี่ยมชมเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรือนเพื่อการเพาะปลูก เมล่อน และ ผักสดปลอดสารพิษ จากสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง  โดยเกษตรกร แพทย์หญิงศิริ  ดิลกวัฒนะโยธิน ซึ่งสนใจปลูกผักผลไม้อินทรีย์และแนวทางการเพาะปลูกเป็นที่สนใจของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” เป็นอย่างมาก 

 


 

 

 

ทั้งนี้ตลอดทั้งวันของกิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” ลงพื้นที่ศึกษาและเรียนรู้แปลงผักผลไม้ที่ปลอดภัยทำให้ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายและผู้แทนเกษตรกรได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย หรือ “สายสืบผักสด” เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ได้เรียนรู้ ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์จริง โดย นายโชคชัย หาระภูมิ ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี  ได้กล่าวถึงความรู้สึกประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสายสืบผักสด เป็นอย่างมากเพราะทำให้ได้ความรู้ และข้อคิดในการผลิตผักผลไม้ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งสามารถทำได้จริงและสามารถลดการใช้สารเคมีฯ และเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วย” คุณโชคชัยฯกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ผู้บริโภคควรทำความสะอาดผักผลไม้สดก่อนรับประทาน โดยใช้เกลือ หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำ แช่ทิ้งไว้ 10 ถึง 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือให้น้ำไหลผ่านนาน 2 นาที เพื่อลดปริมาณสารเคมีฯ ตกค้างให้น้อยลง และการเลือกซื้อผักผลไม้สดจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงจากผักผลไม้สดที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย

 


 

 

 ทั้งนี้สามารถแจ้งแหล่งผลิตผักสดที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนแหล่งผลิตและจำหน่ายสารเคมีฯ ที่ผิดกฎหมาย ได้ทางสายด่วน 1135 หรือ 02-939 3435 หรือwww.cppd.go.th

 

 

 

More
เริ่มแล้ววันนี้! มหกรรมแห่งความสุข “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” ครั้งเดียวในชีวิต! คู่รักชื่นมื่นแห่จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า...
เปิด 4 จุดจอดรถแห่งใหม่ หลังประชาชนแห่ร่วมงานอย่างคับคั่ง มหกรรมแห่งความสุข “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” พร้อมแนะ 6 ไฮ...
มิเนเร่สร้างปรากฏการณ์ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้”
อินเตอร์ ฟาร์มา ดึง 3 ซุปตาร์ตัวแม่ตัวมัม อั้ม - คิมเบอร์ลี่ - เลดี้ปราง นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ตัวแทนคนรักในสุขภาพ
เปิดแล้ว “ห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์” ในเครือเซ็นทรัล รีเทล แลนด์มาร์กใหม่ที่ใหญ่และครบครันที่สุดในภาคกลางตอนบน จัดเต็มกับสิ...
Others
‘มูโจว’ บุกตลาดไทย เอาใจสาวกแว่นตาแฟชั่น
ไนกี้เสนอรูปลักษณ์และความรู้สึกใหม่ของการวิ่ง ด้วยรองเท้ารุ่นล่าสุดที่เน้นความเร็วโดยเฉพาะ
เปิดตัวเทคโนโลยี “i-Sol+ Tech” นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส สูตรปราศจากแอลกอฮอล์
“ญาญ่า” อวดลุคสุดปัง! กระทบไหล่ จีจี้ ฮาดิด นางแบบคนดังระดับโลก
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เปิดตัวโครงการใหม่ ร่วมต้านภัยโรคไข้เลือดออก
Latest
เริ่มแล้ววันนี้! มหกรรมแห่งความสุข “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” ครั้งเดียวในชีวิต! คู่รักชื่นมื่นแห่จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า...
เปิด 4 จุดจอดรถแห่งใหม่ หลังประชาชนแห่ร่วมงานอย่างคับคั่ง มหกรรมแห่งความสุข “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” พร้อมแนะ 6 ไฮ...
Empress เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ จากค่าย Rising Entertainment กระแสแรง ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว
มิเนเร่สร้างปรากฏการณ์ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้”
ป่าน วงวีทรีโอ ผุดธุรกิจเพื่อสุขภาพ “Wenzel Organic Farm Khao Yai” แลนด์มาร์กสุขภาพดี๊ดีแห่งใหม่ของเขาใหญ่

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน