ศธ. ลงพื้นที่รุกปรับโครงสร้างหนี้ครูภาคเหนือ ระดมกูรูและสถาบันการเงินแก้หนี้ครู พุ่งเป้าลดหนี้จริงกว่า 4,040 ล้านบาท

 

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าจัดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a Better Life” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

 


 

       มุ่งเน้นเรื่องการเร่งสร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ในภาคเหนือ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยตั้งเป้าหมายไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนีเพื่อลดปัญหาหนี้สินครูในภูมิภาคนี้กว่า 4,040 ล้านบาท รวมถึงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินอย่างเข้มแข็ง มั่นใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จริงจากมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 

 


 

 


 

      นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าผลจากการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยสู่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ตั้งเป้าหมายแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือนนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการขยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านปัญหาหนี้วิกฤตกลุ่มถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีทางกฎหมาย และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุน รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งรัดการขับเคลื่อนตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มกำลัง ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ผลักดันกลไกเจรจาลดดอกเบี้ยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และจัดตั้งสถานีแก้หนี้ร่วมช่วยแก้ปัญหาลดหนี้สิน รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านวินัยการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับครูไทยได้มีสภาพคล่องและสุขภาพทางการเงินที่ดี ซึ่งได้จัดไปแล้ว 2 ภูมิภาค คือ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับกลุ่มบุคลากรครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น ตามด้วยครั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 ที่ภาคตะวันออก สำหรับเครือขายครูใน 8 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วมงานเพื่อรับบริการการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมไปแล้วกว่า 3,816 ราย และที่สำคัญสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูกับกลุ่มลูกหนี้วิกฤติได้กว่า 959,490,589.54 บาท และครั้งล่าสุดนี้ที่กลุ่มภาคเหนือ 

 


 


 
    นายอรรถพล สังขวาสี กล่าวต่อว่า การจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย สำหรับภาคเหนือในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายช่วยเหลือครูที่มีปัญหาหนี้สินกว่า 2,698 ราย จำนวนมูลหนี้ประมาณ 4,040 ล้านบาท โดยเป็นกลุ่มลูกหนี้วิกฤติ 380 ราย จำนวนมูลหนี้ประมาณ 315 ล้านบาท ซึ่งจะพุ่งเป้าหมายให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้วิกฤติเป็นสำคัญเหมือนเช่นเคย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด โดยที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเจรจาขอลดดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ จำนวนกว่า 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของหนี้สินครูทั้งประเทศ  นอกจากนี้ ยังได้ตั้งสถานีแก้หนี้ครูที่เข้ามาเป็นกลไกช่วยเหลือครูในระดับเขตพื้นที่อย่างทั่วถึง ฯลฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ การจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยในภาคเหนือครั้งนี้ จึงเป็นการลงพื้นที่เพื่อตอกย้ำความเอาจริงเอาจังในการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ในเชิงรุก เพื่อช่วยให้ครูในกลุ่มที่ยังต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการเงินอย่างครบวงจรมากขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า กระบวนการดำเนินงานนี้จะช่วยลดหรือปลดหนี้ครูไทยที่มีปัญหามายาวนานได้อย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้จริง เพื่อยกระดับให้ครูไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 


 

      สำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบแบบครบวงจรในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายที่เชี่ยวชาญเข้าร่วมจัดกิจกรรม โดยได้มีการให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการฟ้องร้องดำเนินคดีและการปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงิน สำหรับลูกหนี้ครูกลุ่มวิกฤติและกลุ่มทั่วไป เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้มีเงินเดือนเหลือสุทธิหลังหักชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และควบคุมยอดหนี้ใหม่ให้ไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้ โดยพันธมิตรสถาบันการเงินได้มอบสิทธิพิเศษช่วยเหลือลูกหนี้ครูกลุ่มวิกฤติ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก เช่น การผ่อนชำระ พิจารณาขยายเวลาไม่เกิน 10 ปี ตั้งพักดอกเบี้ยค้างชำระ, ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นพิเศษ 3 ปีแรก, ผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไข ยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดทั้งจำนวนดอกเบี้ยค้างชำระเป็นพิเศษ การปลดภาระหนี้ค้ำประกัน เงินต้นคงเหลือแบ่งชำระตามจำนวนผู้ค้ำประกัน, ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระให้เป็นพิเศษ เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีการบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการกู้ยืม การออม และการลงทุน รวมถึงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและการบริหารจัดการหนี้สิน จากสถาบันการเงินหลายหน่วยงานที่มีกูรูผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและอบรมเชิงรุกเป็นพิเศษให้กับกลุ่มลูกหนี้ครูทั่วไปและครูที่ยังไม่มีหนี้ เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียใหม่ในอนาคตและเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรื้อรังมานานแบบบูรณาการและครบวงจรที่สุด

 


 

 

 

 

More
แอสตร้าเซนเนก้า ผนึกกำลัง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยกระดับสุขภาพทางเดินหายใจคนไทย พร้อมชู “นวัตกรรมเพื่อการดูแลโรคหืดรุนแรงแบบ...
ยูนิ.ชาร์ม จัดกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก” มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ผ่าน...
เสิร์ฟความสดใหม่จากฟาร์มผักออร์แกนิก สู่อาหารจานสุขภาพเพื่อคุณ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรั...
ประกาศแชมป์ “บิ๊ก ไบท์ เบอร์เกอร์ บาร์ แอนด์ กริลล์” ครั้งแรกของการแข่งขันกินเบอร์เกอร์
กรมอนามัย ชวนโรงเรียน ผู้ปกครองสนับสนุนการแปรงฟัน สร้างเด็กไทยยิ้มสวย ไปด้วยกัน
Others
Longines Heritage Military COSD นาฬิกาทหารที่นำเสนอทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์ และประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว
My Beautiful Bride ดราม่าแอคชั่นกับภารกิจบ้าระห่ำ ตามหาเจ้าสาวของหนุ่มแบงค์
อร่อยคุ้มสุดๆ กับ 4 เมนูในราคาเพียง 89 บาท ที่ ร้านไทโช-เต ราเมน สาขา บีไฮฟ เมืองทอง
“คริส แพรตต์” ตัวแทนหนุ่มรักการเดินทาง ร่วมฉลองเปิดอาณาจักรใหม่ TUMI Loft @ Hong Kong
กรุงไทย เปิดตัว “ณเดชน์ คูกิมิยะ” พรีเซ็นเตอร์ตัวท็อป แอป “กรุงไทย NEXT” โฉมใหม่ ชีวิตครบ แอปเดียวอยู่ ให้คนไทย “โอนมั่...
Latest
Rolling Loud Thailand 2024 ประกาศรายชื่อศิลปินไลน์อัปแรก มี A$AP Rocky หนึ่งใน Headliner
แอสตร้าเซนเนก้า ผนึกกำลัง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยกระดับสุขภาพทางเดินหายใจคนไทย พร้อมชู “นวัตกรรมเพื่อการดูแลโรคหืดรุนแรงแบบ...
ยูนิ.ชาร์ม จัดกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก” มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ผ่าน...
เสิร์ฟความสดใหม่จากฟาร์มผักออร์แกนิก สู่อาหารจานสุขภาพเพื่อคุณ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรั...
ประกาศแชมป์ “บิ๊ก ไบท์ เบอร์เกอร์ บาร์ แอนด์ กริลล์” ครั้งแรกของการแข่งขันกินเบอร์เกอร์

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี