รพ.พญาไท 1 ส่ง “หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่” กู้ชีวิตตั้งแต่หน้าบ้าน เป็นรายแรกของเอเชีย

 

โรงพยาบาลพญาไท 1 เสริมทัพศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง เปิดตัว Mobile CT & Stroke Treatment Unit หรือ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่

ผสานนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คันแรกของเอเชีย ที่สามารถเริ่มรักษาผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันได้ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ป่วย พร้อมระบบการดูแลรักษาแบบครบวงจร มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการ

 


 

 


 

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล ผอ.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ. พญาไท 1 เผยว่า “โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ ทั้งแบบที่หลอดเลือดสมองอุดตัน และแบบหลอดเลือดสมองแตกทำให้สมองหยุดการทำงานไปอย่างเฉียบพลัน จากการที่สมองไม่มีเลือดไปเลี้ยงหรือมีเลือดออกแทรกทับในเนื้อสมอง ความฉับไวเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาอาการหลอดเลือดสมองอุดตัน หากผู้ป่วยได้รับการสแกนสมองและรับยาสลายลิ่มเลือด ที่ตรงกับกลุ่มอาการโดยเร็วที่สุด จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการจากโรคดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาถึงรพ.เกิน 4.30 ชม. ทำให้ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การรักษาผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัด หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 จึงถูกออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ”

“อาการสำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว แขนไม่มีแรง พูดไม่ซัด พูดอ้อแอ้ หรือพูดไม่ออกเลย อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีและเฉียบพลัน เมื่อเกิดอาการใดอาการหนึ่งในคนเดียวกัน ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจากยิ่งผ่านไปนานสมองจะยิ่งขาดเลือด อันเป็นที่มาของการเสียชีวิตและความพิการ หรือที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักประสบคือ การเป็นอัมพาต จึงกล่าวได้ว่าทุกเสี้ยววินาทีของผู้ป่วยสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

 


 

รถคันนี้สามารถเริ่มรักษาผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันได้ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ป่วย เมื่อรถไปถึงบ้านผู้ป่วย ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทันที นำผู้ป่วยมาถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์สมองเคลื่อนที่ (Mobile CT Scanner) วิเคราะห์ผลเลือดอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปฏิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Laboratory) ส่งภาพสมองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและทำการ สื่อสารทางไกล (Video Conference) กับทีมประสาทแพทย์ที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในกรณีที่ต้องมีการใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ หรือต้องใช้ห้องผ่าตัด ก็สามารถเตรียมห้องผ่าตัดให้พร้อมสำหรับทำการทันทีเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้บริการแบบลัดขั้นตอนทั้งหมด อันจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์การรักษาอัมพาตจากเส้นเลือดอุดตันในสมอง โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลบาลพญาไท 1 ยังมีการรักษาด้วยวิธีการลากก้อนเลือด หรือ Clot Retrieval ที่เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าได้ประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง”

 


 

นพ.สุรัตน์ แนะนำวิธีการป้องกันจากโรคหลอดเลือดสมอง คือ หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการงดบุหรี่  งดเหล้า ออกกำลังกายกินอาหารอย่างถูกต้องแล้ว การป้องกันที่สำคัญคือการค้นหาว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างและหากเกิดอาการข้างต้น ควรจะไปพบแพทย์ในทันที

ด้าน ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 ผู้ผลักดันโครงการนี้ เปิดเผยว่า “กว่า 5 ปีที่โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้ก่อตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท 1 โดยถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายแรกๆ ที่เปิดให้บริการศูนย์เฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร มุ่งเน้นถึงความพร้อมของการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกขั้นตอน ตั้งแต่เทคโนโลยีการรักษา หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติที่ดูแลเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งดูแลโดยทีมสหสาขาและสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งโครงการ Stroke Network ที่ขยายการดูแลคนไข้โรคหลอดเลือดสมองไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดผ่านทางรพ.เครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันในพื้นที่ต่างจังหวัดให้รอดพ้นจากความพิการและลดการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมาก ถือเป็นภารกิจที่โรงพยาบาลพญาไท 1 มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง”

 


 

 


 

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลพญาไท 1 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพัฒนาหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเหลือและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2554 โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า โรคหลอดเลือดสมองยังครองสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของชายและหญิงไทยติดต่อกันมา 3 ปีนับจากปี พ.ศ.2552 และยังเป็นสาเหตุของความพิการอันดับที่ 2 ในผู้หญิงและอันดับที่ 3 ในผู้ชาย ประมาณการว่ามีประชากรไทยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 150,000 คนต่อปี หรือ คนไทยเป็นโรคนี้ 1 รายทุก 4 นาที และเสียชีวิต 1 ราย ทุก 10 นาที           

Mobile CT & Stroke Treatment Unit หรือ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของเอเชีย และเป็นคันที่  5 ของโลกที่ เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จะสามารถช่วยชีวิตและลดความพิการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย อีกทั้งยังลดระยะเวลาการนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยลงอย่างชัดเจน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร  02-640-1111 ต่อ 2688-2690 และติดต่อขอรับบริการได้ที่ Call Center 1772 กด 7

 

 

 

More
GSK รณรงค์ป้องกันโรคงูสวัด…ภัยเงียบที่ต้องระวังเมื่อเข้าสู่วัย 50+
แพทย์รามาฯ มุ่งใช้ “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” เพิ่มโอกาสรอดผู้ป่วยพร้อมช่วยลดความเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟื้น
เตือนภัยสุขภาพของอิ๊วโซดาที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย
ครั้งแรกของเอเชีย “ศิริราช” ค้นพบนวัตกรรมใหม่ ปลูกถ่ายเซลล์ไฟโบรบลาสต์ เพื่อรักษาริ้วรอยบนใบหน้าให้สวยอย่างปลอดภัย
นอนหลับอย่างมีคุณภาพ จุดเริ่มต้นของสุขภาพดี
Others
วงโปเตโต้ น้ำใจงาม! ชวนแฟนคลับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้
สนุกสุดมันส์กับพิคาชูและผองเพื่อน
“20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น” คอเมดี้ แฟมมีลี่
“พลอยชมพู” จัดลุคใหม่สดใสแอบปิ๊ง “ต่อ ธนภพ” อีกรอบในเอ็มวี “ดีใจ”
“โมโนมิวสิค” ส่งศิลปินโปรเจกต์ “เจลาโต้” ประเดิมต้นปีกับ “เบนซ์ เจลาโต้” ในซิงเกิ้ลแรก “ฝุ่น"
Latest
แมคโดนัลด์ จัดโปรเด็ด! ‘แมคมัฟฟิน เลิฟเวอร์’ อิ่มคุ้ม อร่อยทุกเช้า เริ่มต้นเพียงชุดละ 99 บาท
“ฮาน่า” ชวนดูไฟต์หยุดโลก ‘ONE ลุมพินี 34’ สดหน้าจอ 7HD “รถถัง” ปะทะ “ซุปเปอร์เล็ก” 22 กันยายนนี้
“ดาวน์นี่” ปล่อยโฆษณาสั้นมาดกวนพร้อมจิงเกิ้ลติดหู “ดาวน์นี่ ฉีด ฉีด” ชูสเปรย์ฉีดผ้าหอม “ฉีดปุ๊บผ้าหอมปั๊บ” เป็น Go-to I...
GSK รณรงค์ป้องกันโรคงูสวัด…ภัยเงียบที่ต้องระวังเมื่อเข้าสู่วัย 50+
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างนอร์เวย์ให้กลายเป็นผู้นำด้านการประมงและความยั่งยืนของโลก

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน