พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ รังสรรค์เชือกลีซอของชาวไทยภูเขา สู่งานประดิษฐ์อันโดดเด่น

 

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้ทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเชือกลีซอหลากสีสันที่ชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอนำมาประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายประจำเผ่าอันมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น จึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอผลิตเป็นอาชีพเสริม

วิทวัส เกตุใหม่ เจ้าหน้าที่กิจกรรม กล่าวว่า “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมให้ราษฎรที่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ด้วยการทำงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งพระองค์ท่านจะทรงรับซื้อและนำมาจัดจำหน่ายผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  หนึ่งในนั้นคือ ‘เชือกลีซอ’ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ ซึ่งแต่เดิมจะใช้เชือกนี้ เพื่อใช้ประดับบนเครื่องแต่งกายประจำชนเผ่านั่นเอง

 


 

 


 

“และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านที่ทอดพระเนตรเห็นถึงคุณค่า และความสวยงามของงานเชือกลีซอที่มีสดใส จึงมีพระราชดำริให้ชาวไทยภูเขาผลิตเชือกลีซอนี้ เพื่อเป็นรายได้เสริมในยามว่างเว้นจากการทำการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลัก โดยเริ่มแรกพระองค์ท่านได้ทรงนำเชือกลีซอ มาประดับตกแต่งของขวัญพระราชทาน เพื่อพระราชทานให้เป็นที่ระลึกแก่พระราชอาคันตุกะ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเริ่มรู้จักเชือกลีซอมากยิ่งขึ้น อีกทั้งด้วยสีสันที่สดใสและฉูดฉาดของเชือกลีซอ จึงทำให้เชือกลีซอได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน”  

 


 

 


 

วิทวัส กล่าวต่ออีกว่ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ถักรักจากลีซอ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้รู้จักเชือกลีซอ และรู้จักการนำเชือกลีซอมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องของการส่งเสริมงานหัตถกรรมของชาวไทยในทุกภูมิภาค และถือเป็นกิจกรรมแรกในปีนี้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนชาวไทยภูเขา

 


 

“งานหัตถกรรมที่เป็นจุดเด่นของชาวเขาเผ่าลีซอ คือ เชือกถัก ซึ่งเป็นงานทำมือทั้งสิ้น โดยในเชือกลีซอ ด้านในเป็นเส้นฝ้าย และนำมาเย็บกับผ้าสีต่างๆ ซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเครื่องแต่งกายของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอนั่นเอง ซึ่งกว่าจะเย็บได้แต่ละเส้น ก็ต้องใช้ความชำนาญพอสมควร  ดังนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ถ้าชาวไทยทุกคนจะหันมาช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมที่เป็นของคนไทยด้วยกันเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคหนึ่ง ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีทั้งความสวยงาม และใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เช่น ต่างหู สร้อย พวงกุญแจ เป็นต้น หรือใช้ตกแต่งกล่องของขวัญแทนริบบิ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เลือกประดิษฐ์เชือกลีซอเป็นพวงกุญแจที่มีสายสำหรับคล้องข้อมือ ที่สามารถนำไปเป็นของขวัญแทนความรัก ความห่วงใยมอบให้คนพิเศษได้ในทุกโอกาส” 

 


 

 


 

 


 

นอกจาก “เชือกลีซอ” จะมีประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องของการนำมาประดับเป็นเครื่องแต่งกาย หรือนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของอื่นๆ ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน ที่จะนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของประเภทต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้ชาวไทยภูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย  ติดตามรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand อินสตาแกรม @queensirikitmuseumoftextiles