การท่องเที่ยวสิงคโปร์ เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ “Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์

 

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ ภายใต้แนวคิด “Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์”ที่งาน สิงคโปร์ เฟสติวัล 2017

             “Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์”ที่งาน สิงคโปร์ เฟสติวัล 2017 เพื่อส่งเสริมประเทศสิงคโปร์ในตลาดต่างประเทศ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ โดยแบรนด์ดังกล่าวจะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณ และตัวตนที่จริงแท้อันลึกซึ้งของประเทศสิงคโปร์ สร้างความผูกพันด้านอารมณ์ร่วมกับนักท่องเที่ยว ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คน 

 


คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์

 

            นอกจากนี้ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ยังได้เปิดตัว ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes) และแนะนำอินฟลูเอนเซอร์สองคนแรกของแคมเปญภายในงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน นายชาง ชี เพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวระดับโลก โดยได้รับการยอมรับทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง ความเชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน และความง่ายต่อการเข้าถึง

 


เอ็ดเวิร์ด โค

 

          อย่างไรก็ตาม สภาวะการแข่งขันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและการลงทุนมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงภูมิทัศน์ของสื่อมวลชนในปัจจุบันก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวก็ความเฉลียวฉลาดมากขึ้นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง พร้อมกับเริ่มมองหาโอกาสในการดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสัมพันธ์กับสถานที่ที่ไปเยือนในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

         ดังนั้น แบรนด์ใหม่ที่เกิดจากการร่วมมือในครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสื่อสารถึงคุณค่าของสิงคโปร์ ผ่านการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวและบริษัทต่างๆ รวมทั้งช่วยให้สิงคโปร์โดดเด่นมากยิ่งขึ้นบนเวทีต่างประเทศ “แทนที่สิงคโปร์จะเป็นที่รู้จักในด้านปัจจัยการอำนวยความสะดวก เช่น การเดินทาง และความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ภายใต้แบรนด์ Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ เราต้องการที่จะสร้างความผูกพันระดับบุคคลที่ลึกซึ้งมากขึ้น ระหว่างสิงคโปร์ กับเพื่อนๆ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเรา ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของทุกความชอบที่ใช่ ที่เป็นไปได้จริง เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รู้จัก เรียนรู้ และรักคนสิงคโปร์ วัฒนธรรมสิงคโปร์ และประเทศสิงคโปร์มากยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเกิดความผูกพันในด้านบวกกับสิงคโปร์ และจะนึกถึงพวกเราเสมอเมื่อพวกเขาวางแผนไปเที่ยวครั้งต่อไป” นายชาง ชี เพย์ กล่าว

 


เอ็ดเวิร์ด โค-H.E. Mrs. Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์-ชาง ชี เพย์

 

ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์
            ในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ให้เกิดขึ้น STB และ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board - EDB)ได้เริ่มดำเนินการสำรวจ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับกลุ่มตัวอย่าง 4,500 คน ถึงความหมายของสิงคโปร์ โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในสิงคโปร์ และในประเทศต่างๆ อีก 10 ประเทศ  โดยผู้เข้ารับการสำรวจมีความเห็นว่า แนวคิดเรื่อง ‘ความมีใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Passion)’ และ ‘ความเป็นไปได้ (Possibilities)’ คือสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญาณของสิงคโปร์ดีที่สุด โดย ‘ความเป็นไปได้’ นั้นสื่อถึงสิงคโปร์ในฐานะจุดมุ่งหมายในการเดินทาง ส่วน ‘Passion’ ก็คือแรงผลักดันให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้

 


ชาคริต แย้มนาม

 

             ด้วยวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปจากแนวคิดของแบรนด์ก่อนหน้านี้Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อจับจิตวิญญาณของประเทศสิงคโปร์ในรูปแบบที่สร้างความใกล้ชิด และความผูกพัน ทั้งนี้ แบรนด์ดังกล่าว ยังดำเนินการสอดคล้องไปกับความต้องการของสิงคโปร์ในการดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยการตอกย้ำสิงคโปร์ในฐานะตัวเลือกอันดับหนึ่งของจุดหมายด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน 

 


ชาคริต แย้มนาม และ ปั้น จิรภัทร พัวพิพัฒน์

 


            ภายในงาน STB ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาในชื่อ “This is Where” โดยภาพยนตร์ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทำในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆของสิงคโปร์ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผูกพันด้านบวกกับสิงคโปร์ ด้วยการรวบรวมความหลากหลายทั้งในแง่ของผู้คน สถานที่ และความมีใจรักในสิ่งต่างๆ ในสิงคโปร์เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของประเทศ ทั้งนี้ ภาพยนตร์ดังกล่าวจะถูกออกอากาศในช่องทางสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งในโซเชียล มีเดีย และเว็บไซต์หลัก VisitSingapore.com

 


ผลงานของเจนิส หว่อง

 


ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes)
                เพื่อสร้างความผูกพันด้านอารมณ์กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย STB ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนสนใจและมีใจรัก จึงเป็นที่มาของการแบ่ง ‘ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes)’ ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ Foodies, Explorers, Collectors, Action Seekers, Culture Shapers, Socialisersและ Progressors
            นายเอ็ดเวิร์ด โค ผู้อำนวยการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การท่องเที่ยวสิงคโปร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมองหาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจากการไปเที่ยวแต่ละครั้ง ภายใต้แนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ แทนที่ STB จะบอกนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนว่า พวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างที่สิงคโปร์ เช่น ทานอาหาร ช้อปปิ้ง เดินเล่นชมเมือง หรือลองเล่นกีฬาและผจญภัยสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำ แต่ STB เลือกที่จะดึงดูดความปรารถนาของกลุ่มเป้าหมาย และแบ่งประเภทตามความมีใจรักในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไปของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน
               “ความมีใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่นอกเหนือขอบเขตด้านอายุ ศาสนา ถิ่นที่อยู่ แม้กระทั่งเพศ เราอยากเชิญชวนให้คุณได้มาพบกับผู้คนที่มีใจรักในสิ่งเดียวกับคุณ และสัมผัสประสบการณ์ ณ สถานที่ซึ่งช่วยให้คุณปลดปล่อยความมีใจรักในสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างเต็มที่ ผ่านการสร้างเรื่องราวและความทรงจำในแบบฉบับของคุณเอง” นายเอ็ดเวิร์ด โคกล่าว 

 


ชาง ชี เพย์

 


                นอกจากนี้ STB ยังได้เปิดตัวอินฟลูเอนเซอร์สำหรับแบรนด์แคมเปญใหม่ ได้แก่ นักแสดงชื่อดังที่รักอาหารเป็นชีวิตจิตใจ “ชาคริต แย้มนาม” และ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นเจ้าของเพจ The Walking Backpack “ปั้น - จิรภัทร พัวพิพัฒน์”
               คุณเชอร์ลีน เซีย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สิงคโปร์สามารถจุดประกายความมีใจรักในสิ่งต่างๆได้ และสามารถสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ได้อย่างแข็งแรงด้วยการแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบต่างๆ เราได้เลือกอินฟลูเอนเซอร์สองท่านนี้ ซึ่งมีความรักในสิ่งที่พวกเขาทำ และมีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรักในสิ่งเหล่านั้นให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆได้ฟัง โดยอินฟลูเอนเซอร์สองท่านนี้ จะร่วมกับเราในการบอกเล่าเรื่องราวและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเอง ว่าสิงคโปร์ได้ทำให้ทุกความชอบที่ใช่ของพวกเขาเป็นจริงได้อย่างไรบ้าง ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อประเภทต่างๆ”

 


เจนิส หว่อง

 

วิธีการโปรโมทแนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์
             STB ได้ร่วมงานกับพาร์ทเนอร์จำนวนมาก เพื่อผสมผสานแนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว และโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของสิงคโปร์ในระดับที่ลึกขึ้น โดยการร่วมมือดังกล่าวได้รวมถึงการออกแบบโปรแกรมทัวร์ที่มีธีมเกี่ยวข้องกับ Passion Tribes ต่างๆ เพื่อเพิ่มส่วนประกอบการเล่าเรื่องในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรม Next Gen Hawkers Food Tour สำหรับนักท่องเที่ยวสไตล์ Foodiesและ โปรแกรม Singapore Sideways Vespa Tour สำหรับนักท่องเที่ยวสไตล์ Explorers เป็นต้น  

            ทั้งนี้ แบรนด์ใหม่ดังกล่าว จะถูกโปรโมทในช่องทางสื่อประเภทต่างๆ รวมถึงกิจกรรมภาคพื้นดินในตลาดประเทศต่างๆทั่วโลก สำหรับประเทศไทยSTB ยังได้ร่วมมือกับ Wongnai หนึ่งในออนไลน์ แพลตฟอร์มด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทย เพื่อผลิตคอนเทนต์พิเศษ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารสิงคโปร์ เพื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชอบอาหารโดยเฉพาะ 

 


 


         STB ได้จัดงาน สิงคโปร์ เฟสติวัล ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อเร็วๆนี้  เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาค้นหาความชอบที่ใช่ และทำให้เป็นจริงขึ้นได้ที่สิงคโปร์ ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมพิเศษมากมาย รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากขนมให้ดูกันสดๆ จากเชฟขนมหวานแถวหน้าของสิงคโปร์ “เจนิส หว่อง” และการสาธิตทำอาหารเมนูเด็ดของสิงคโปร์ โดยเชฟชาวสิงคโปร์ เจ้าของรางวัลดาวมิชลิน “เชฟไฮเคิล โจฮาริ”
         ภายในงาน ยังมีข้อเสนอสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มจากสายการบิน Singapore Airlines, Scoot, Thai Lion Air, Jetstar Airways และเรือสำราญชั้นนำอย่าง Royal Caribbean Cruises ร่วมด้วยหลากหลายข้อเสนอดี ๆ จากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง Gardens by the Bay, Sentosa และ Resorts World Sentosaนอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ จากตัวแทนการท่องเที่ยวชั้นนำที่ขนกันมาให้เลือกอีกมากมาย

 

 

 

 

More
ศูนย์การค้าแพลทินัม แนะนำเมนูใหม่จากร้าน Minimelts “ไอติมทุเรียนหมอนทองกะทิ” รวมความอร่อยที่ลงตัว
รอยัล เกทเวย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "โอเกะ-โอเกะ" ซ่าส์ คาวาอิเดส Exclusive Launch กับโลตัส บุกตลาดน้ำอัดลม ‘No Sugar’
ไอคอนสยามคึกคัก เล่นน้ำสงกรานต์แน่น ชื่นชมนางสงกรานต์ ใหม่ ดาวิกา นำขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ ในงาน "ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพร...
“เบลล่า ราณี” นางสงกรานต์มโหธรเทวี สง่างามตรึงใจสะกดสายตา “ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗”
ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ เทศกาลมหาสงกรานต์เฟสติวัลระดับโลก ตอกย้ำการเป็น Global Destination ทุกเทศก...
Others
Goodbye Frizzy Hair บอกลาผมชี้ฟู นุ่มลื่นมั่นใจ ไม่ต้องมัด!
ฟื้นฟูผิวเท้าแห้งกร้านให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น ด้วย Indochine Soothing Foot Care จาก ปัญญ์ปุริ
เชน-ธนา” เปิดแบรนด์ “Made in Beauty”
Must Have!! แบรนด์เนมใบแรก ของแท้มีคุณภาพ ราคาดีที่ KANEKOJI ร้านแบรนด์เนมมือสอง อันดับ 1 ใจกลางย่านสุขุมวิท
“เป๊ก ผลิตโชค” ปล่อย ALYANA คอลเลกชันใหม่ เครื่องประดับ Limited Edition “FLY ME TO THE MOON” และ “FLY TOGETHER”
Latest
ต้องรู้จักแล้ว Zhang Ruonan สาวสวยจากซี่รีส์กระแสดีหลายเรื่อง
อยากให้ดูมาก ซีรีส์ “War of Faith สมรภูมิแห่งศรัทธา” เข้มข้นทั้งแอ็คชั่น ดราม่า การเมือง นำแสดงโดย Wang Yi Bo และ Li Qi...
'Water War Chiang Mai 2024’ เทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุด เปียกสุด! เดือดสุด! จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
ศูนย์การค้าแพลทินัม แนะนำเมนูใหม่จากร้าน Minimelts “ไอติมทุเรียนหมอนทองกะทิ” รวมความอร่อยที่ลงตัว
รอยัล เกทเวย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "โอเกะ-โอเกะ" ซ่าส์ คาวาอิเดส Exclusive Launch กับโลตัส บุกตลาดน้ำอัดลม ‘No Sugar’

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”