สจล. เปิดภาพโปรเจค ร.พ. นวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน

 

สจล. เปิดภาพโปรเจคร.พ. นวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในอาเซียนในวาระครบรอบ 60 ปีพร้อมวางโรดแมปสู่สถาบันการศึกษาไร้ขีดจำกัดเคียงข้างนักศึกษายุคใหม่

    

 


 

 

 


พิธีประดับเน็กไทและมอบเข็มพระมหามงกุฎแก่นักศึกษาใหม่

 

 


 

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันครบรอบ 60 ปี” พร้อมจัดพิธีประดับเน็กไทและมอบเข็มพระมหามงกุฎแก่นักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังได้เผยก้าวต่อไปเพื่อ 3 สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษา และคนไทย ได้แก่ การศึกษาที่ดีที่สุด สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด และสุขภาพที่ดีที่สุดพร้อมกันนี้ ได้ประกาศโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน ภายใต้โครงการ 60 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบังไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: GO Beyond the Limit) ทั้งนี้ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันครบรอบ 60 ปี สจล.” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอพระราชประวัติ ร.4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 

 


 

       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันครบรอบ 60 ปี สจล.เนื่องจากในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นปีที่สถาบันครบรอ บ60 ปี ตลอดระยะเวลา 60 ปี สถาบันได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมกว่า 1แสนคน และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับจากภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ที่เห็นประจักษ์ชัดการได้รับการจัดอันดับจากTimes Higher Education Ranking โดยในปี 2563 สถาบันอยู่ในกลุ่มอันดับ6ของประเทศกลุ่มอันดับ19 ของอาเซียนและกลุ่ม 351 – 400 ของเอเชียซึ่งในวาระครบรอบ 60 ปี สถาบันฯ จะยังคงสืบสานปณิธานในการเป็นสถาบันรากฐานนวัตกรรม ตลอดจนมุ่งมั่นยกระดับความเป็นสากลของสถาบัน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาในทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 


ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 

       ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัส ดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเสริมว่าตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไม่เคยหยุดยั้งที่จะส่งเสริมการศึกษาวิจัยค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันของเรายังคงขับเคลื่อนอยู่เสมอเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติและในตลอดทั้งปีที่ผ่านมาชาวพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมมากมายภายใต้โครงการ 60 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบังไร้ขีดจำกัด GO Beyond The Limit เพื่อที่จะสร้างสถาบันที่มี 3 สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยประกอบด้วย

 


บรรยากาศการเรียนการสอนที่ สจล

 

 


 

• การศึกษาที่ดีที่สุด
สถาบันมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นสากลของสถาบัน ไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยเราได้พัฒนาและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติโดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกCMKL ECOLE 42  และสถาบันKOSEN เพื่อให้นักศึกษาไทยได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเรียนกับสถาบันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกได้ที่ประเทศไทยนอกจากนี้ สถาบันยังมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความร่วมมือทางด้านการศึกษาร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสร้างการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษา สจล.

 


บรรยากาศการเรียนการสอนที่ สจล

 


• สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด
สถาบันได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความสุขในรั้วสถาบันให้กับนักศึกษาอยู่เสมอ ทั้งการปรับปรุงสนามกีฬาโฉมใหม่ตามมาตรฐานสากล ให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระจอมเกล้าลาดกระบังทุกคน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมการเรียนก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ ซึ่งที่ สจล. ให้ความสำคัญกับการเรียน และการอยู่ร่วมกันแบบเปิดกว้างให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังทุกไอเดียที่เป็นไปได้ เพื่อมาปรับใช้จริง ตามแนวคิด “ชีวิตเรา เราออกแบบได้”

 


 

 


 


• สุขภาพที่ดีที่สุด
อีกก้าวที่ สจล. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนับจากนี้ คือ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากที่ผ่านมาเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถาบันของเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จากการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อรักษาสุขลักษณะส่วนรวม ซึ่งนอกจากการตระหนักถึงการรักษาสุขภาพที่ดีมาเป็นอันดับหนึ่งในแก่นักศึกษา สจล. แล้ว สถาบันยังเดินหน้าผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่านการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 (KMITL GO FIGHT COVID-19) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งในการพาสังคมก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19

 


พิธีอันเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ

 

 


สนามกีฬาโฉมใหม่ สจล.

 


        เนื่องในโอกาสพิเศษครบ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบังมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ โดยการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรับมือทุกปัจจัย ทุกการเปลี่ยนแปลง และไม่เพียงสานต่อปณิธานในการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษา แต่ก้าวต่อไปของ สจล. ยังเป็นก้าวสำคัญเพื่อคนไทยทั้งประเทศ โดย สจล. ได้ประกาศจัดตั้ง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน ทั้งในแง่การดูแลรักษาผู้ป่วย ไปพร้อมกับเป็นศูนย์วิจัยเพื่อออกแบบ และผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อโรงพยาบาลแห่งนี้จัดตั้งแล้วเสร็จ จะมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งคนไทยจะได้รับการรักษาที่ถูกและดีที่สุดจากโรงพยาบาลแห่งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานศึกษาของชาวลาดกระบังเท่านั้นแต่จะเป็นสถานศึกษาแห่งชาติเพื่อคนไทยทุกคนศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าวสรุป

 


ภาพต้นแบบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

 


           ทั้งนี้ กิจกรรม“วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันครบรอบ 60 ปี” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอพระราชประวัติร.4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพฯโดยผู้สนใจบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่ 693-0-32393-4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 หรือเว็บไซต์www.kmitl.ac.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจwww.facebook.com/kmitlofficial

     

 

 

 

 

More
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” สุดปลื้มงานรุ่ง คว้าพรีเซ็นเตอร์ “Krungthai NEXT” 3 ปีซ้อน
ไมโล ชวนเด็กไทยฝึก 5 พลังทักษะฟุตซอลให้ปัง พิชิตสุดยอดทีมแกร่ง ในการแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2020”
เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ กับงาน Chef/Fest Thailand 2020
8 โซนนิทรรศการ Eat Responsibly ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ภายใต้คอนเซปต์ “การบริโภคอย่างมีจิ...
การ์ดไม่ตก! ด้วย 5 เทคนิคเสกบ้านให้สะอาดแบบมือโปร!
Others
ครีมบำรุงผิวสูตรความงามจากธรรมชาติ มอบความชุ่มชื่นยาวนาน จาก EDELPURE
สวยมั่นใจ เติมเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกแบบสาวนีเวีย ในงานเวิร์คชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ My Secret Charms II
โอนิซึกะ ไทเกอร์” เอาใจสาวกสนีกเกอร์ ปล่อยคอลเลคชั่นลิมิเต็ด “สีพาสเทล” เฉพาะประเทศไทยที่เดียวเท่านั้น
ต้อนรับปีไก่ทอง ฉลองเทศกาลตรุษจีนอิ่มอร่อยกับ 8 เมนูมงคล ณ ร้านอาหารฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน
เชิญร่วมท่องเที่ยวย้อนยุคไปกับงาน "Can Food Good Taste"วันที่ 18-20 ก.ย.63
Latest
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” สุดปลื้มงานรุ่ง คว้าพรีเซ็นเตอร์ “Krungthai NEXT” 3 ปีซ้อน
ไมโล ชวนเด็กไทยฝึก 5 พลังทักษะฟุตซอลให้ปัง พิชิตสุดยอดทีมแกร่ง ในการแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2020”
เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ กับงาน Chef/Fest Thailand 2020
8 โซนนิทรรศการ Eat Responsibly ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ภายใต้คอนเซปต์ “การบริโภคอย่างมีจิ...
การ์ดไม่ตก! ด้วย 5 เทคนิคเสกบ้านให้สะอาดแบบมือโปร!

 

 

Top Hits
รู้จักเนื้อวัว 3 สัญชาติที่ถูกปากคนไทยมากๆ
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Good Girl Collector Edition Velvet Fatale กลิ่นหอมที่เปรียบเสมือนอาวุธแห่งความเย้ายวนที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี