เผย 3 โรคติดเชื้ออันตรายในผู้สูงอายุ ส่งผลเจ็บป่วยเฉียบพลัน

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดโครงการ “รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

           เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 3 โรคติดเชื้อยอดฮิตในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม และโรคงูสวัด พร้อมกระตุ้นให้ลูกกตัญญูแสดงความห่วงใยและป้องกันโรคติดเชื้อของบุพการี ด้วยการพาคุณแม่ไปฉีดวัคซีน

 


 

 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย

 

 

          โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  บอกว่า “ปัจจุบันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเฉียบพลัน เกิดภาวะพึ่งพา การสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการเสียชีวิตบ่อยในผู้สูงอายุ โดย 3 โรคติดเชื้อที่อันตรายในผู้สูงอายุ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และโรคงูสวัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้  จึงต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เพื่อนำไปสู่การดูแลและป้องกันได้อย่างถูกต้อง พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนพาบุพการี คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดผู้สูงอายุ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อมากขึ้น

 


 

            ศ.นพ. ประเสริฐ อธิบายเกี่ยวกับสามโรคติดเชื้ออันตรายในผู้สูงอายุว่า  “โรคงูสวัด เป็นหนึ่งในสามโรคติดเชื้อที่สำคัญ อุบัติการณ์ตลอดช่วงชีวิต (lifetime incidence) ของการเกิดโรคงูสวัดประมาณร้อยละ 20 – 30 ในประชากรทั่วไป แต่จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ในผู้ที่มีอายุถึง 85 ปี โรคงูสวัดทำให้มีการอักเสบของเส้นประสาท ทำให้มีอาการปวดแสบร้อน และมีผื่นขึ้นตามแนวเส้นประสาท ซึ่งจะสามารถหายเองได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่หากเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง การแพร่กระจายและความรุนแรงของโรคจะมีมากขึ้น และอาจพบภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่า อาการปวดตามแนวเส้นประสาทเรื้อรัง หรือPost Herpetic Neuralgia ซึ่งอาจจะปวดได้อีกหลายเดือนถึงเป็นปี ผู้ป่วยจะมีอาการปวดอย่างมากแม้การสัมผัสเบาๆ บริเวณที่เคยเป็นโรคงูสวัด ทำให้ผู้สูงอายุถึงกับสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ในผู้ป่วยบางราย หากงูสวัดขึ้นที่ใบหน้าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา ได้แก่ การติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา ทำให้ตาอักเสบ เป็นแผลที่กระจกตา และอาจส่งผลให้ตาบอดได้ หรือภาวะแทรกซ้อนทางหู ทำให้หูหนวกได้ หรือในบางรายอาจพบภาวะปอดอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

           จากการศึกษาการใช้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด พบว่าสามารถลดอุบัติการณ์ของโรคงูสวัดได้ร้อยละ 51.3 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อายุระหว่าง 60 – 70 ปี และยังช่วยลดอุบัติการณ์ของอาการปวดตามแนวเส้นประสาทเรื้อรัง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า70 ปีขึ้นไป และยังสามารถให้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดร่วมกับวัคซีนอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกัน โดยฉีดวัคซีนคนละข้างของต้นแขน แม้จะเคยเป็นงูสวัดแล้ว”

 


 

             “ส่วนโรคปอดอักเสบ (pneumonia) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 4 ในผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงจากความชรา และระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการมีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจวายเรื้อรัง หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ง่ายและหายช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบนนำมาก่อน กลไกการเกิดโรคปอดอักเสบมักเกิดจากโรคติดเชื้อที่สำคัญ ได้แก่ การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) มาก่อน หรือการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี (Streptococcus pneumoniae) บางรายอาจเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง เช่น ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เยื่อหุ้มสมองอักเสบในผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น การป้องกันจะช่วยลดอัตราการตาย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ จากการศึกษาในผู้สูงอายุพบว่าการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนนิวโมคอคคัส มีประสิทธิผลในการลดการเกิดปอดอักเสบและการติดเชื้อรุนแรง ลดอัตราการรับผู้ป่วยเข้าไว้ในโรงพยาบาล  ตลอดจนลดอัตราการตายได้”

“การป้องกันโรคก่อนที่จะเป็นโรคย่อมดีกว่าการปล่อยให้เป็นแล้วรักษา โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่หากเกิดโรคติดเชื้อมักจะมีอาการรุนแรง และอันตรายถึงชีวิต ปัจจุบันความก้าวหน้าของการผลิตวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มีการปรับปรุงคำแนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุอาจมีผลข้างเคียง และมีข้อยกเว้นในผู้ป่วยบางราย ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีนทุกครั้ง

 


 

 

 

 

 

 

More
พาส่องบริการเฮลธ์เช็คอัพผู้ป่วยสูงวัย“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” พร้อมเปิดเฟสแรกรับผู้ป่วยใน – ผู้ป่วยนอก ...
GSK เผยผลสำรวจทั่วโลก ผู้ใหญ่ 86% ประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัดต่ำกว่าความเป็นจริง
รอบรู้เรื่องโรคไทรอยด์
โรงพยาบาล พญาไท 2 ชวนระวัง ! อาการ “ปวดหัวไม่รู้เป็นอะไร” จนกลายเป็นเรื่องใหญ่
นอนหลับดีขึ้นด้วย 6 เทคนิคทำง่ายได้คุณภาพ
Others
Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream EX นวัตกรรมลดเลือนริ้วรอยจากพลังสมุนไพรเกาหลี
บลูไดมอนด์เปิดตัวอัลมอนด์บรีซ® โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ครั้งแรกในไทย ควงคู่ “ต้าเหนิง” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่
“ดาวน์นี่” มอบความหอมอ่อนโยนสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดตัว “ดาวน์นี่ กลิ่นหอมละมุนจากดอกคอตตอน” หอมละมุน ปลอดภัย
จัดเต็มกับพิซซ่า พาสต้า ในสไตล์อิตาเลียนและบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ทุกเย็นวันจันทร์ ณ ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรน...
ชมภาพบวงสรวง ละคร "แรงชัง" เทย่า ประกบ กันต์ กันตถาวร ช่องงเวิร์คพอยท์
Latest
ต้องรู้จักแล้ว Zhang Ruonan สาวสวยจากซี่รีส์กระแสดีหลายเรื่อง
อยากให้ดูมาก ซีรีส์ “War of Faith สมรภูมิแห่งศรัทธา” เข้มข้นทั้งแอ็คชั่น ดราม่า การเมือง นำแสดงโดย Wang Yi Bo และ Li Qi...
'Water War Chiang Mai 2024’ เทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุด เปียกสุด! เดือดสุด! จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
ศูนย์การค้าแพลทินัม แนะนำเมนูใหม่จากร้าน Minimelts “ไอติมทุเรียนหมอนทองกะทิ” รวมความอร่อยที่ลงตัว
รอยัล เกทเวย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "โอเกะ-โอเกะ" ซ่าส์ คาวาอิเดส Exclusive Launch กับโลตัส บุกตลาดน้ำอัดลม ‘No Sugar’

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”